Antonyms
Etymology

1. nippy

adjective. ['ˈnɪpi'] a sharp biting taste.

Antonyms

Etymology

 • -y (English)
 • -y (Middle English (1100-1500))
 • nip (English)
 • nippen (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Nippy

 • mississippi
 • philippi
 • filippi
 • trippie
 • skippy
 • grippi
 • zippy
 • tippy
 • tippie
 • shippy
 • shippey
 • rippy
 • rippey
 • lippy
 • lippi
 • hippie
 • dippy
 • chippy

2. nippy

adjective. ['ˈnɪpi'] pleasantly cold and invigorating.

Etymology

 • -y (English)
 • -y (Middle English (1100-1500))
 • nip (English)
 • nippen (Middle English (1100-1500))