Antonyms

1. Newtonian

noun. a follower of Isaac Newton.

Antonyms

Rhymes with Newtonian

 • washingtonian
 • patagonian
 • jeffersonian
 • houstonian
 • caledonian
 • babylonian
 • smithsonian
 • plutonian
 • oregonian
 • melkonian
 • jacksonian
 • gorgonian
 • draconian
 • bostonian
 • apollonian
 • amazonian
 • usoniam
 • simonian
 • estonian
 • devonian
 • andonian