Synonyms

1. Mason

noun. English writer (1865-1948).

Synonyms

Rhymes with Mason

 • gustaveson
 • grandmaison
 • salveson
 • capsaicin
 • spleisson
 • klasen
 • grayson
 • clasen
 • leysen
 • jason
 • hasten
 • chasten
 • chasen
 • chaisson
 • cayson
 • caisson
 • basin

How do you pronounce mason?

Pronounce mason as ˈmeɪsən.

US - How to pronounce mason in American English

UK - How to pronounce mason in British English

3. mason

noun. ['ˈmeɪsən'] a craftsman who works with stone or brick.

Etymology

 • masoun (Middle English (1100-1500))

5. Mason

noun. English film actor (1909-1984).