1. margarita

noun. ['ˌmɑːrgɝˈiːtə'] a cocktail made of tequila and triple sec with lime and lemon juice.

Featured Games

Rhymes with Margarita

 • kartasasmita
 • matsushita
 • carmelita
 • amezquita
 • yamashita
 • takeshita
 • palomita
 • morishita
 • marquita
 • lacivita
 • kinoshita
 • dolorita
 • bonavita
 • blanquita
 • angelita
 • velveeta
 • teresita
 • nandita
 • mendieta
 • maxzide
 • martita
 • marchita
 • juanita
 • emelita
 • conchita
 • clarita
 • carmita
 • carlita
 • amorita
 • amelita
Synonym.com