Rhymes with Latissimus Dorsi

  • horsey
  • dorsey
  • coursey
  • corsi

How do you pronounce latissimus dorsi?

Pronounce latissimus dorsi as latissimus* ˈdɔrsi.

US - How to pronounce latissimus dorsi in American English

UK - How to pronounce latissimus dorsi in British English