Synonyms

1. krona

noun. ['ˈkroʊnə'] the basic unit of money in Iceland.

Synonyms

 • Icelandic krona
 • Icelandic monetary unit

Featured Games

Rhymes with Krona

 • barcelona
 • ricadonna
 • pamplona
 • escalona
 • caradonna
 • cappadona
 • barahona
 • wynona
 • sindona
 • platona
 • desmona
 • deltona
 • cutrona
 • carmona
 • cardona
 • arizona
 • aragona
 • vivona
 • varona
 • simona
 • shemona
 • sedona
 • savona
 • sagona
 • ramona
 • ragona
 • pomona
 • persona
 • mokoena
 • latona

Sentences with krona


1. Noun, singular or mass
The dollar also remains strong against the Icelandic krona, making this island an attractive destination.

2. krona

noun. ['ˈkroʊnə'] the basic unit of money in Sweden.

Synonyms

 • Swedish monetary unit
 • Swedish krona
Synonym.com