Synonyms

1. Korean

noun. a native or inhabitant of Korea who speaks the Korean language.

Synonyms

 • Asian
 • North Korean
 • Asiatic

Featured Games

Rhymes with Korean

 • indo-european
 • epicurean
 • cyclopean
 • tennessean
 • mycenaean
 • maccabean
 • jacobean
 • galilean
 • european
 • eritrean
 • caribbean
 • vannguyen
 • protean
 • plebeian
 • crimean
 • sofian
 • shahian
 • mckeone
 • mckeon
 • mcgeean
 • fujian
 • boolean
 • treon
 • breon
 • asean
 • aegean
 • achaean
 • vian
 • theon
 • teehan

How do you pronounce korean?

Pronounce korean as ˌkɔˈriən.

US - How to pronounce korean in American English

UK - How to pronounce korean in British English

2. Korean

noun. the Altaic language spoken by Koreans.

Synonyms

 • Altaic
Synonym.com