Antonyms

1. khaki

adjective. ['ˈkɑːki, ˈkæki'] of a yellowish brown color.

Antonyms

Rhymes with Khaki

 • condracky
 • sochacki
 • andraki
 • stacie
 • iraqi
 • blackie
 • wacky
 • taki
 • tacky
 • mackie
 • mackey
 • macchi
 • lackie
 • lackey
 • jakie
 • jacky
 • jackie
 • jacki
 • hakki
 • bacchi

How do you pronounce khaki?

Pronounce khaki as ˈkɑki.

US - How to pronounce khaki in American English

UK - How to pronounce khaki in British English