Synonyms
Antonyms

1. introspective

adjective. ['ˌɪntrəˈspɛktɪv, ˌɪntroʊˈspɛktɪv'] given to examining own sensory and perceptual experiences.

Rhymes with Introspective

 • retrospective
 • anti-infective
 • prospective
 • irrespective
 • subjective
 • respective
 • reflective
 • projective
 • perspective
 • ineffective
 • convective
 • selective
 • protective
 • objective
 • invective
 • infective
 • directive
 • detective
 • defective
 • connective
 • collective
 • elective
 • effective
 • corrective
 • affective