Immunize Past Tense

The past tense of Immunize is immunized.

1. immunize

verb. ['ˈɪmjuːˌnaɪz'] law: grant immunity from prosecution.

Synonyms

Antonyms

Rhymes with Immunize

 • africanize
 • agonize
 • aluminize
 • americanize
 • antagonize
 • demonize
 • disorganize
 • euthanize
 • fraternize
 • galvanize
 • ionize
 • ironize
 • modernize
 • organize
 • recognize
 • reorganize
 • revolutionize
 • scrutinize
 • stalinize
 • suburbanize