Antonyms
Etymology

1. heaver

noun. a bar used as a lever (as in twisting rope).

Antonyms

Etymology

  • -er (English)
  • -er (Middle English (1100-1500))
  • heave (English)
  • heven (Middle English (1100-1500))

2. heaver

noun. a workman who heaves freight or bulk goods (especially at a dockyard).

Etymology

  • -er (English)
  • -er (Middle English (1100-1500))
  • heave (English)
  • heven (Middle English (1100-1500))