Etymology

1. hake

noun. ['ˈheɪk'] the lean flesh of a fish similar to cod.

Etymology

 • hake (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Hake

 • partake
 • mistake
 • forsake
 • retake
 • remake
 • betake
 • steak
 • stake
 • spake
 • snake
 • shrake
 • schwake
 • schnake
 • schlake
 • quake
 • plake
 • opaque
 • flake
 • drake
 • break
 • brake
 • blake
 • awake
 • yake
 • wake
 • take
 • shaikh
 • shaik
 • sake
 • rake

2. hake

noun. ['ˈheɪk'] any of several marine food fishes related to cod.

Etymology

 • hake (Middle English (1100-1500))