Synonyms and Antonyms for genus-inula

1. genus Inula (n.)

genus of Old World herbs or subshrubs: elecampane

Synonyms:

2. genus-Fenusa (n.)

birch leaf miner

Synonyms:

3. genus-Milvus (n.)

a genus including the common European kits

Synonyms:

4. genus-Megapodius (n.)

type genus of the Megapodiidae

Synonyms:

5. genus (n.)

a general kind of something

Synonyms: Antonyms:

7. inula (n.)

any plant of the genus Inula

Synonyms: