Synonyms and Antonyms for genus-bufo

1. genus Bufo (n.)

type genus of the Bufonidae; common toads of New and Old Worlds

Synonyms:

2. genus-Fenusa (n.)

birch leaf miner

Synonyms:

3. genus-Milvus (n.)

a genus including the common European kits

Synonyms:

4. genus-Megapodius (n.)

type genus of the Megapodiidae

Synonyms:

5. genus (n.)

a general kind of something

Synonyms: Antonyms:

7. bufo (n.)

any toad of the genus Bufo

Synonyms: