Rhymes with Feng Shui

 • krawccykiewi
 • st_louis
 • sekisui
 • rattatouille
 • montrouis
 • sansui
 • olokuei
 • mitsui
 • matsui
 • grenouille
 • chopsuey
 • chop-suey
 • sourrouille
 • screwy
 • mccooey
 • fukui
 • marui
 • huey
 • hewey
 • ennui
 • duey
 • bluey
 • tuohy
 • tsui
 • toohey
 • sui
 • suey
 • sooy
 • shuey
 • rewey

How do you pronounce feng shui?

Pronounce feng shui as fɛŋ ʃui.

US - How to pronounce feng shui in American English

UK - How to pronounce feng shui in British English