Synonyms
Etymology

1. Ethiopian

noun. a native or inhabitant of Ethiopia.

Etymology

  • -an (English)
  • -anus (Latin)
  • Ethiopia (English)
  • Αἰθιοπία (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Ethiopian

  • utopian
  • hagopian
  • fallopian