Synonyms
Etymology

Rhymes with Ethiopia

  • cornucopia
  • dinotopia
  • comicopia
  • hyperopia
  • fruitopia
  • utopia
  • tropea
  • myopia

How do you pronounce ethiopia?

Pronounce ethiopia as ˌiθiˈoʊpiə.

US - How to pronounce ethiopia in American English

UK - How to pronounce ethiopia in British English