Synonyms

1. Estonia

noun. a republic in northeastern Europe on the Baltic Sea.

Synonyms

 • Esthonia
 • Europe
 • Tallin
 • Republic of Estonia
 • Tallinn
 • capital of Estonia
 • Tartu

Featured Games

Rhymes with Estonia

 • philharmonia
 • new-caledonia
 • patagonia
 • macedonia
 • caledonia
 • sophronia
 • slovonia
 • slavonia
 • sinfonia
 • rondonia
 • petronia
 • harmonia
 • gastonia
 • diaphonia
 • amazonia
 • vidonia
 • vernonia
 • sidonia
 • madonia
 • latonia
 • cydonia
 • colonia
 • antonia
 • ansonia
 • omonia
 • idonia
 • adonia
 • gonia
 • donia
Synonym.com