Synonyms

1. Dacron

noun. a kind of polyester fabric.

Synonyms

Rhymes with Dacron

 • arbitron
 • betaseron
 • boron
 • bowron
 • distron
 • huron
 • huron
 • infotron
 • magnetron
 • micron
 • moron
 • neutron
 • positron
 • symtron
 • teletron
 • videotron