Synonyms
Antonyms

1. concertina

noun. ['kɑːnsɝˈtiːnə'] coiled barbed wire used as an obstacle.

Synonyms

Antonyms

Rhymes with Concertina

 • hercegovina
 • herzegovina
 • constantina
 • wilhelmina
 • florentina
 • wilhemina
 • valentina
 • proserpina
 • petrofina
 • neutrogena
 • marcellina
 • malaspina
 • magdalena
 • leopoldina
 • lamartina
 • gilbertina
 • fernandina
 • ekaterina
 • celestina
 • cartagena
 • autolatina
 • argentina
 • tranchina
 • tomasina
 • tijerina
 • thomasina
 • taormina
 • semolina
 • scardina
 • sarafina

How do you pronounce concertina?

Pronounce concertina as kɑnsərˈtinə.

US - How to pronounce concertina in American English

UK - How to pronounce concertina in British English

3. concertina

verb. ['kɑːnsɝˈtiːnə'] collapse like a concertina.