Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Cochlea

 • basilia
 • battaglia
 • battipaglia
 • bisceglia
 • bougainvillea
 • buscaglia
 • dorelia
 • dullea
 • euclea
 • finklea
 • galea
 • hemophilia
 • ingoglia
 • italia
 • lapaglia
 • lealia
 • leilia
 • lilia
 • olea
 • paglia

How do you pronounce cochlea?

Pronounce cochlea as ˈkɑkliə.

US - How to pronounce cochlea in American English

UK - How to pronounce cochlea in British English