Synonyms
Etymology

1. climatology

noun. meteorology of climates and their phenomena.

Synonyms

Etymology

  • clima (Latin)
  • κλίμα (Ancient Greek (to 1453))