Synonyms
Antonyms

Rhymes with Christian

 • bastian
 • bostian
 • chechen
 • cochin
 • cutchin
 • derchin
 • duchin
 • kitchin
 • machin
 • minchin
 • patchin
 • pechin
 • qichen
 • truncheon
 • turchin
 • turchyn
 • watchin'

How do you pronounce christian?

Pronounce christian as ˈkrɪsʧɪn.

US - How to pronounce christian in American English

UK - How to pronounce christian in British English