Synonyms
Antonyms

1. choosy

adjective. ['ˈtʃuːzi'] difficult to please.

Synonyms

Antonyms

Rhymes with Choosy

 • feraluzi
 • jacuzzi
 • iannuzzi
 • ferruzzi
 • caluzzi
 • pusey
 • guzy
 • buzze
 • busey
 • bluesy
 • woozy
 • suzy
 • susy
 • susie
 • newsy
 • leuzzi
 • doozy
 • cousy
 • boozy
 • uzi

How do you pronounce choosy?

Pronounce choosy as ˈʧuzi.

US - How to pronounce choosy in American English

UK - How to pronounce choosy in British English