Synonyms
Antonyms
Etymology

Rhymes with Chichi

 • tortorici
 • tatsukichi
 • dominici
 • yamaichi
 • tomiichi
 • quilici
 • mainichi
 • federici
 • shinichi
 • morici
 • milici
 • mcgeachy
 • kenichi
 • chinnici
 • capeci
 • yoichi
 • shoichi
 • preachy
 • koichi
 • keiichi
 • daiichi
 • ameche
 • teachey
 • ricci
 • peachy
 • peachey
 • nietzsche
 • kiichi
 • eiichi
 • beechy

2. chichi

adjective. ['ˈtʃiːtʃi'] affectedly trendy and fashionable.

Synonyms

Etymology

 • chichi (French)

3. chichi

noun. ['ˈtʃiːtʃi'] someone who dresses in a trendy fashionable way.

Antonyms

Etymology

 • chichi (French)