Synonyms

Rhymes with Chang

 • ylang-ylang
 • kuomintang
 • xinjiang
 • tunkelang
 • pyongyang
 • shenyang
 • xiaogang
 • tsiang
 • strang
 • sprang
 • li-kang
 • ziyang
 • whang
 • trang
 • stang
 • spang
 • slang
 • schlang
 • liang
 • klang
 • hwang
 • huang
 • harangue
 • durang
 • drang
 • clang
 • zhang
 • zang
 • yang
 • wang

How do you pronounce chang?

Pronounce chang as ʧæŋ.

US - How to pronounce chang in American English

UK - How to pronounce chang in British English