Synonyms
Antonyms

1. campana

noun. ['kɑːmˈpænə'] the shape of a bell.

Rhymes with Campana

 • champaign-urbana
 • tramontana
 • texarkana
 • susquehanna
 • kazakhstana
 • dominicana
 • copacabana
 • villagrana
 • tropicana
 • mexicana
 • martorana
 • lorenzana
 • christianna
 • christiana
 • castellana
 • americana
 • zambrana
 • villasana
 • villafana
 • quintana
 • pastrana
 • louisiana
 • italiana
 • gloriana
 • georgiana
 • cusiana
 • andriana
 • viviana
 • tatiana
 • sylvana

Sentences with campana


1. Noun, singular or mass
The vase sponge (Ircinia campana) resembles a bell in shape.