Antonyms

Rhymes with Bug

 • antidrug
 • unplug
 • snug
 • smug
 • slug
 • shrug
 • plug
 • krug
 • klug
 • drug
 • zug
 • tug
 • thug
 • sugg
 • schug
 • rugg
 • rug
 • pug
 • mug
 • lug
 • jug
 • hugg
 • hug
 • dug
 • doug
 • chug
 • ugh

How do you pronounce bug?

Pronounce bug as bəg.

US - How to pronounce bug in American English

UK - How to pronounce bug in British English