Synonyms
Antonyms

Rhymes with Boozy

 • feraluzi
 • jacuzzi
 • iannuzzi
 • ferruzzi
 • caluzzi
 • pusey
 • guzy
 • buzze
 • busey
 • bluesy
 • woozy
 • suzy
 • susy
 • susie
 • newsy
 • leuzzi
 • doozy
 • cousy
 • choosy
 • uzi

How do you pronounce boozy?

Pronounce boozy as ˈbuzi.

US - How to pronounce boozy in American English

UK - How to pronounce boozy in British English