Synonyms

Rhymes with Biro

 • santarsiero
 • yamashiro
 • tesoriero
 • tamashiro
 • moruhiro
 • morihiro
 • miyashiro
 • masahiro
 • kaneshiro
 • casimiro
 • subzero
 • shoichiro
 • yoshiro
 • tashiro
 • shapiro
 • shapero
 • sapiro
 • ruggiero
 • ramiro
 • dipirro
 • dipierro
 • dipiero
 • deniro
 • carriero
 • argiro
 • spiro
 • schiro
 • oshiro
 • guerriero
 • aufiero

Sentences with biro


1. Noun, singular or mass
One stain that may be difficult to remove is the ink from a biro (ballpoint) pen.