Synonyms
Antonyms
Etymology

1. beta

noun. ['ˈbeɪtə'] the 2nd letter of the Greek alphabet.

Etymology

 • βῆτα (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Beta

 • sustaita
 • placeta
 • goizueta
 • ysleta
 • taketa
 • prieta
 • peseta
 • mineta
 • gazeta
 • beteta
 • argueta
 • ireta
 • abeyta
 • zeta
 • theta
 • seita
 • saitta
 • data

How do you pronounce beta?

Pronounce beta as ˈbeɪtə.

US - How to pronounce beta in American English

UK - How to pronounce beta in British English

6. beta-naphthol

noun. an isomer of naphthol used in rubber as an antioxidant.

Synonyms

8. beta

adjective. ['ˈbeɪtə'] second in order of importance.

Synonyms

Etymology

 • βῆτα (Ancient Greek (to 1453))

10. beta

adjective. ['ˈbeɪtə'] preliminary or testing stage of a software or hardware product.

Synonyms

Etymology

 • βῆτα (Ancient Greek (to 1453))