Synonyms
Etymology

1. bandana

noun. ['ˌbænˈdænə'] large and brightly colored handkerchief; often used as a neckerchief.

Etymology

 • बन्धन (Hindi)
 • बध्नाति (Sanskrit)

Rhymes with Bandana

 • champaign-urbana
 • tramontana
 • texarkana
 • susquehanna
 • kazakhstana
 • dominicana
 • copacabana
 • villagrana
 • tropicana
 • mexicana
 • martorana
 • lorenzana
 • christianna
 • christiana
 • castellana
 • americana
 • zambrana
 • villasana
 • villafana
 • quintana
 • pastrana
 • louisiana
 • italiana
 • gloriana
 • georgiana
 • cusiana
 • andriana
 • viviana
 • tatiana
 • sylvana

How do you pronounce bandana?

Pronounce bandana as ˌbænˈdænə.

US - How to pronounce bandana in American English

UK - How to pronounce bandana in British English