Synonyms for baja-california

1. Baja California (n.)

a mountainous peninsula on northwest Mexico

Synonyms:
x