Synonyms
Antonyms
Etymology

1. awaken

verb. ['əˈweɪkən'] cause to become awake or conscious.

Etymology

 • -en (English)
 • -en (Middle English (1100-1500))
 • awake (English)
 • awaken (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Awaken

 • takla-makan
 • mistaken
 • mcmaken
 • forsaken
 • unshaken
 • retaken
 • jamaican
 • taken
 • shaken
 • shaiken
 • raycon
 • macon
 • hakan
 • chaiken
 • bacon

How do you pronounce awaken?

Pronounce awaken as əˈweɪkən.

US - How to pronounce awaken in American English

UK - How to pronounce awaken in British English

2. awaken

verb. ['əˈweɪkən'] stop sleeping.

Etymology

 • -en (English)
 • -en (Middle English (1100-1500))
 • awake (English)
 • awaken (Middle English (1100-1500))

3. awaken

verb. ['əˈweɪkən'] make aware.

Synonyms

Etymology

 • -en (English)
 • -en (Middle English (1100-1500))
 • awake (English)
 • awaken (Middle English (1100-1500))