Synonyms

1. ANG

noun. a civilian reserve component of the United States Air Force that provides prompt mobilization during war and assistance during national emergencies.

Synonyms

 • US Air Force
 • U. S. Air Force
 • United States Air Force
 • National Guard
 • Air Force
 • home reserve
 • USAF

Featured Games

Rhymes with Ang

 • bang
 • chang
 • chiang
 • chuang
 • clang
 • dang
 • drang
 • durang
 • fang
 • gang
 • hang
 • harangue
 • huang
 • hwang
 • jang
 • kang
 • klang
 • kuomintang
 • kuomintang
 • lang

How do you pronounce ang?

Pronounce ang as æŋ.

US - How to pronounce ang in American English

UK - How to pronounce ang in British English

Sentences with ang


1. Noun, plural
In the world "fang", the sound of the letters "ang" are welded together.

Quotes about ang


1. Makakapili ka ng lugar na uupuan mo, pero hindi mo mapipili ang taong uupo sa puwang sa tabi mo... Ganyan ang senaryo sa bus. Ganyan din sa pag-ibig... Lalong 'di mo kontrolado kung kelan siya bababa.
- Bob Ong

2. Kung matatakot kang harapin ang totoo at sabihin ang talagang nararamdaman mo dahil baka masaktan ka, isa lang ibig sabihin noon: ipinagkait mo na sa sarili mo ang pagiging masaya at kinarir mo ang magpakatanga.
- Bob Ong

3. Nakalimutan na ng tao ang kabanalan n'ya, na mas marami pa s'yang alam kesa sa nakasulat sa Transcript of Records n'ya, mas marami pa s'yang kayang gawin kesa sa nakalista sa resume n'ya, at mas mataas ang halaga n'ya kesa sa presyong nakasulat sa payslip n'ya tuwing sweldo.
- Bob Ong, ABNKKBSNPLAKo?!

Synonym.com