1. plentiful

adjective. (ˈplɛntəfəl, ˈplɛntɪfəl, ˈplɛnəfəl, ˈplɛnɪfəl) Affording an abundant supply.

2. plentiful

adjective. (ˈplɛntəfəl, ˈplɛntɪfəl, ˈplɛnəfəl, ˈplɛnɪfəl) Existing in great number or quantity.
Synonyms
Etymology

3. plentiful

adjective. (ˈplɛntəfəl, ˈplɛntɪfəl, ˈplɛnəfəl, ˈplɛnɪfəl) Producing in abundance.