Synonyms for rubus idaeus

1. Rubus idaeus (n.)

the common European raspberry; fruit red or orange

Synonyms: