Synonyms for john addington symonds

1. John Addington Symonds (n.)

English writer (1840-1893)

Synonyms: