Synonyms for genus-butea

1. genus Butea (n.)

genus of East Indian trees or shrubs: dhak

Synonyms:

2. genus-Fenusa (n.)

birch leaf miner

Synonyms:

3. genus-Milvus (n.)

a genus including the common European kits

Synonyms:

4. genus-Megapodius (n.)

type genus of the Megapodiidae

Synonyms:

5. genus (n.)

a general kind of something

Synonyms:

7. Butea (n.)

genus of East Indian trees or shrubs: dhak

Synonyms: