Synonyms for blennius pholis | Synonym.com

Synonyms and antonyms for blennius pholis

1. Pholis (n.)

type genus of the Pholidae: gunnels

Synonyms:

2. Blennius (n.)

type genus of the Blenniidae

Synonyms: