Synonyms for Yemeni_fils

1. Yemeni fils (n.)

100 Yemeni fils are worth one Yemeni rial

Synonyms: