Synonyms for Rubus_idaeus

1. Rubus idaeus (n.)

the common European raspberry; fruit red or orange

Synonyms: