Synonyms for Pocatello

1. Pocatello (n.)

a university town in southeastern Idaho

Synonyms: