Synonyms for Athene_noctua

1. Athene noctua (n.)

small European owl

Synonyms: