Synonyms for butazolidin | Synonym.com

Synonyms and antonyms for butazolidin

1. Butazolidin (n.)

anti-inflammatory drug (trade name Butazolidin)

Synonyms: